Aktualitások

Minimálbér, garantált bérminimum és egyszerűsített foglalkoztatás változása 2023. december 1.-től

Minimálbér és garantált bérminimum növekedése 2023. december 1.-től:
2023. november 20.-án este került ki a hivatalos magyar közlöny a végleges elfogadott számokkal. A minimálbér 15%-os, a garantált bérminimum 10%-os emelést kapott.

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1. napjától:

- havibér alkalmazása esetén 266 800 Ft

- hetibér alkalmazása esetén 61 340 Ft

- napibér alkalmazása esetén 12 270 Ft

- órabér alkalmazása esetén 1 534 Ft

A fentiekben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. december 1. napjától:

- havibér alkalmazása esetén 326 000 Ft

- hetibér alkalmazása esetén 74 950 Ft

- napibér alkalmazása esetén 14 990 Ft

- órabér alkalmazása esetén 1 874 Ft


Egyszerűsített foglalkoztatás szabályai 2023. december 1-jétől:

A 2023. december 1-jétől hatályos minimálbért/garantált bérminimumot figyelembe véve az egyszerűsített foglalkoztatási bérek számolásakor a következőkre kell figyelemmel lenni:

Lehetőség szerint az egyszerűsített foglalkoztatás órabéres megállapodás legyen (van napibér is, de azt könnyen el lehet rontani). A minimálisan kifizetendő bérek 2023. december 1-jétől:

 • minimálbér (1.534,- Ft / óra) esetén 85 %, tehát 1304,- Ft / óra (8 óra esetén 10.432,- Ft/nap),
 • szakképzettséget igénylő munkakörben történő foglalkoztatás esetén a garantált bérminimum (1.874,- Ft / óra) esetén 87 %, tehát 1630,- Ft / óra (8 óra esetén 13.040,- Ft/nap).

Mentesített keretösszeg (vagyis amely összegig a munkavállaló egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelme szja-mentes) továbbra is a napi minimálbér, illetőleg garantált bérminimum 130 %-a.

A mentesített keretösszeg 2023. december hónapban változatlan, tehát:

 • minimálbér esetén 13.871,- Ft
 • garantált bérminimum esetén 17.719,- Ft

A mentesített keretösszeg 2024. január 1-jétől változik, (minimálbér 266.800,- Ft, garantált bérminimum 326.000,- Ft):

 • minimálbér esetén 15.964,- Ft,
 • garantált bérminimum esetén 19.490,- Ft.

A maximálisan kifizethető napi munkabér összege a minimálbér napi összegének kétszerese, tehát 2023. december 1-jétől 24.540,- Ft. Amennyiben ezen összegnél többet fizet a munkáltató, az a kifizetőnél költségként nem vehető figyelembe, tehát nem minősül a vállalkozás érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2023. december 1-jétől a minimálbérhez kötöttek, így a munkáltatónak

 1. alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 %-a, tehát 2700,- Ft/fő/nap,
 2. mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 %-a, tehát 1300,- Ft/fő/nap,
 3. filmipari statiszta esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 3 %-a, tehát 8000,- Ft/fő/nap


Egyszerűsített foglalkoztatás 2023

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2023.01.01-től:

 • minimálbér (1 334 Ft/óra) 85%-a, azaz 1 134 Ft/óra, vagy
 • a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 704 Ft/óra) 87%-a, azaz 1 483 Ft/óra.

Az egyszerűsített foglalkoztatás után a munkáltatót terhelő közterhek 2023-tól a minimálbérhez kötöttek, így a munkáltatónak

 1. alkalmi munka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 1 %-a, tehát 2.300,- Ft/fő/nap,
 2. mezőgazdasági / turisztikai idénymunka esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 0,5 %-a, tehát 1.200,- Ft/fő/nap,
 3. filmipari statiszta esetén a hónap első napján érvényes minimálbér 3 %-a, tehát 7.000,- Ft/fő/nap

közterhet kell a '08-as bevallásban bevallania és 100 Ft-ra kerekítve megfizetnie az alkalmazás hónapját követő hó 12-ig.

Ugyanis az extraprofit adókról szóló 197/2022. (VI.4.) Korm.rendelet 10. §-a értelmében jelenleg a közteher összegét a minimálbér százalékában, száz forintra kerekítve kell meghatározni.

Maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2023. januárban: 21 340 Ft/nap/fő. (Ennél magasabb összeg is kifizethető, de az plusz adóterhet von maga után!!)

- Ha a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva:

a munkában töltött napok száma X a minimálbér napi összege (2023.01.01-től 10 670 forint) Napi mentesített keretösszeg 13 871 Ft.

A számítást az alábbi példa szemlélteti:

Foglalkoztatás napjainak száma: 25 nap

Kapott jövedelem: 300 000 Ft (25 nap X 8 óra X 1 500 Ft)

Mentesített keretösszeg: 25 nap X 10 670 Ft= 266 750 Ft X 130% = 346 775 Ft

Az adóbevallásban szereplő összeg: 49 750 Ft (300 000 Ft - 346 775 Ft)

- Ha a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva:

a munkában töltött napok száma X a garantált bérminimum napi összege (2023.01.01-től 13 630 forint) Napi mentesített keretösszeg 17 719 Ft.

A számítást az alábbi példa szemlélteti:

Foglalkoztatás napjainak száma: 25 nap

Kapott jövedelem: 500 000 Ft (25 nap X 8 óra X 2 500 Ft)

Mentesített keretösszeg: 25 nap X 13 630 Ft = 340 750 Ft X 130% = 442 975 Ft

Az adóbevallásban szereplő összeg: 57 025 Ft (500 000 Ft - 442 975 Ft)

FIGYELEM: Ha a szakképzettséget igénylő és nem igénylő munkakörben is dolgozik, akkor arányosan kell számolni a mentesített keretösszeget.


Minimálbér 2023

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől:

- havibér alkalmazása esetén 232 000 forint, 

- hetibér alkalmazása esetén 53 340 forint, 

- napibér alkalmazása esetén 10 670 forint, 

- órabér alkalmazása esetén 1 334 forint.

A legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2023. január 1-jétől:

- havibér alkalmazása esetén 296 400 forint, 

- hetibér alkalmazása esetén 68 140 forint, 

- napibér alkalmazása esetén 13 630 forint, 

- órabér alkalmazása esetén 1 704 forint.


Új KATA törvény miatti aktuális teendők

Az új KATA-törvény miatti aktuális teendők

A tegnap 120 igen és 57 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett elfogadott, a katások nagy részének életét teljesen felborító törvény még nem jelent meg (ugyanis az Országgyűlés elnöke 5 napon belüli aláírás után továbbítja a köztársasági elnöknek, akinek újabb 5 nap áll rendelkezésére, hogy aláírja, vagy visszaküldje, ha nem ért vele egyet ... tehát van még valami nagyon halvány reménysugár, hogy meggondolják magukat). Arra az esetre, ha a köztársasági elnök is aláírja, a felkészülés jegyében mostani írásom a legfontosabb változások mellett az aktuális vállalkozói teendőkről szól.

A mindenféle szakmai egyeztetést nélkülöző, észérveket figyelembe nem vevő törvény szerint 2022.09.01-től a kata legfontosabb új előírásai a következők:

 • Csak egyéni vállalkozó lehet katás (a bt-k, kkt-k, ügyvédek, ügyvédi irodák nem), viszont továbbra is lehet mezőgazdasági őstermelés mellett katázni.
 • Csak főfoglalkozásként lehet katázni, vagyis kizárták a katából a főállású munkaviszony, saját jogú nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, rehabilitációs vagy rokkantsági ellátás, társas vállalkozói jogviszony, nappali tagozatos tanulmányok mellett vállalkozókat, illetve a külföldön biztosítottakat.
 • A kata-alanyiság megszűnik a bevétel megszerzését megelőző nappal a taxisokon kívül minden katásnak, ha kifizetőtől szerez bevételt.
 • Az előző pont azt jelenti, hogy a katások - a taxisokon kívül - csak magánszemélyeknek és őstermelőknek nyújthatnak szolgáltatást, értékesíthetnek terméket (cégeknek, egyéni vállalkozónak, költségvetési szerveknek nem, hiszen ők kifizetők). Ez persze az adószámos magánszemélyeken és az őstermelőkön kívül minden más vállalkozást is érint: 2022.09.01-től ők nem kaphatnak kisadózótól számlát.

Nézzük, milyen teendői vannak a vállalkozóknak most, júliusban!

Tömören összefoglalva: várniuk kell a törvény megjelenésére.

Persze a várakozás időszaka alatt fel kell készülni, ezért gondolják végig az alábbiakat:

 • Ha cégként kata-alanyok, akkor biztosan kikerülnek a kata hatálya alól, ezért az alábbiakban leírt "Ha a válasz nem" részt érdemes áttanulmányozni.
 • Egyéni vállalkozóként csak magánszemélyeknek nyújtok szolgáltatást, értékesítések terméket? Soha egyetlen olyan számlát sem állítok ki, amin szerepel a vevő adószáma?
  • Ha a válasz igen, akkor maradhatnak katások, csupán annyi teendőjük lesz, hogy 2022.09.25-ig ezt bejelentik a NAV felé a 22T101E nyomtatványon. (Ebben az esetben javasolt az üzletbe kirakni egy tájékoztató táblát is, melyre jó nagy betűkkel ki van írva: "Csak magánszemélyeket szolgálunk ki!", ezzel megelőzve, hogy kifizető kérjen számlát.
  • Ha a válasz nem, akkor - bár tudom, nehéz - NE hívják fel azonnal a könyvelőjüket, mert ő most még nem tud segíteni (tekintettel arra, hogy még nem is jelent meg a jogszabály, így most nem tud mondani semmit). A könyvelő felhívásával mindenképpen várják meg a törvény megjelenését, és adjanak még neki ez után is néhány napot az értelmezésre, felkészülésre.
 • Ha az előbb leírtak miatt kiesik a katából 2022.09.01-től, akkor sem szabad kapkodni. Mindent át kell gondolni, augusztusban átbeszélni a könyvelővel a lehetőségeket (elvégre is 2022.08.31-én éjfélig még van idő, és a teendők nagyban függenek attól is, hogy a NAV milyen tájékoztatót fog közzétenni az átállás módjáról).
 • Az augusztusi, könyvelővel folytatandó beszélgetésre készüljön fel:
  • Nézze át, írja le, milyen költségei vannak, melyek a vállalkozásával kapcsolatban merülnek fel. Ez ugyanis nagyban befolyásolja, hogy milyen adózási módot érdemes választani. (Pl. van-e kocsija, amire költséget lehet elszámolni, mennyi az anyag- és árubeszerzés költsége, egyéb vállalkozási költségei.)
  • Gondolja át, hogy mennyi bevétele várható még 2022.08.31-ig. Fontos kitétel a törvényben, hogy aki 2022.08.31-én kisadózónak minősül, annak a 40 %-os különadót csak akkor kell megfizetnie, ha a 2022.08.31-ig megszerzett bevétele a tételes adófizetési kötelezettséggel érintett hónapok száma és 1,5 millió Ft szorzatát meghaladja. Ehhez szorosan hozzátartozik az az előírás, hogy a kata-alanyiság megszűnésének utolsó napján megszerzett bevételnek kell tekinteni minden olyan ellenértéket, amelyről kiállított bizonylat szerinti teljesítési időpont a kata-alanyiság időszakára esik. Tehát az a kisadózó, aki már 2022 januárjában is katás volt, és a katásságát 2022.09.01. nappal szünteti meg, az idén 12 millió Ft-ig nem fizet különadót (8 hónap * 1,5 millió Ft).

Ha a kata-alanyiság azért szűnik meg, mert az adózó az új törvény szerint nem lehet kisadózó (pl. azért, mert betéti társaság, vagy munka mellett egyéni vállalkozó, stb.), akkor az alábbi lehetőségei vannak:

 • Egyéni vállalkozó esetében:
  • választhatja az Szja tv. szerinti vállalkozói jövedelem szerinti adózást (bár az átjelentkezéssel kapcsolatos szabályokat még nem ismerjük - hiszen a NAV még nem tette közzé, tekintettel arra, hogy még törvény sincs -, de valószínűnek tartom, hogy ez lesz az automatikus adózási mód), ugyanis
  • 10.31.-éig be lehet jelenteni, hogy 2022. adóévre vonatkozóan átalányadózást választ (ennek módját és formáját a NAV 2022.08.15-ig a honlapján fogja közzétenni).
 • Cégek esetében a 22T201T nyomtatványon kell bejelenteni, hogy:
  • kiva-alanyiságot választ, vagy
  • a társasági adó hatálya alá jelentkezik be.

Cégek esetében nagyon fontos, hogy az adónem-váltás miatt könyvvizsgálatra lesz szükségük.

A MINKE a törvény megjelenése után még további tájékoztató anyagokkal, az új adózási forma kiválasztását segítő kalkulációs táblákkal fogja segíteni a vállalkozókat és könyvelőiket.

Végezetül azért még egy kis finomság: a Kormány már korábban benyújtotta a 2023. évi költségvetési törvényjavaslatát is, melyben a katára vonatkozó előírások is szerepelnek. Ezek persze köszönő viszonyban sincsenek a most elfogadott törvénnyel. Szóval ősszel, a költségvetés elfogadásakor (várhatóan szeptember végén, október elején) még érhetnek bennünket egyéb meglepetések is a katával kapcsolatban.

2022.07.13.

Mészáros Anikó

MINKE szakértő

Forrás: https://www.minositettkonyvelok.hu/az-uj-kata-torveny-miatti-aktualis-teendok/


CÉGAUTÓADÓ VÁLTOZÁS!!! 

A részletek megtalálhatóak az Adózóna 2022.06.10.-én megjelent cikkében!


FUVAROZÓK FIGYELEM!!! FONTOS VÁLTOZÁS!!!

2022.03.10.

Változik az árufuvarozói engedélyhez kötött járművek köre

Az árufuvarozói engedély feltételrendszere 2022.05.21-től változik. Erre azért fontos időben felhívni az érintettek figyelmét, mert az engedély kiadása hosszabb időt is igénybe vehet. Az erre vonatkozó szabályokat a 261/2011. (XII.7.) Korm.rendelet tartalmazza. Jelenleg a 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb össztömegű tehergépjárművel díj ellenében végzett közúti áruszállításhoz kell árufuvarozói engedély, viszont 2022.05.21-től már a 2,5 tonnát meghaladó megengedett legnagyobb össztömegű tehergépjárművekre is kell lennie közúti árutovábbítási engedélynek, ha közúti áruszállítási tevékenységet végez a szolgáltató.

Ez a változtatás nagyon sok járművet, illetve szolgáltatót fog érinteni, hiszen sok jármű megengedett össztömege haladja meg a 2,5 tonnát (ez az adat a forgalmi engedély F.1-es rublikájában található). Ha van a közúti áruszállítást végzőnek ilyen járműve, akkor ajánlott sürgősen megkeresnie a közlekedési hatóságot, mert az engedély kiadása elég sokáig eltarthat, 2022.05.21-től pedig ezekkel a járművekkel csak az árufuvarozói engedély birtokában lehet közúti áruszállítást végezni.


Minimálbér 2022

A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege (minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 200 000 forint/hó
 • hetibér alkalmazása esetén 45 980 forint/hét
 • napibér alkalmazása esetén 9 200 forint/nap
 • órabér alkalmazása esetén 1 150 forint/óra

A fentiekben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló garantált bérminimuma a teljes munkaidő teljesítése esetén 2022. január 1-jétől:

 • havibér alkalmazása esetén 260 000 forint/hó
 • hetibér alkalmazása esetén 59 780 forint/hét
 • napibér alkalmazása esetén 11 960 forint/nap
 • órabér alkalmazása esetén 1 495 forint/óra
2022.01.03.

Egyszerűsített foglalkoztatás 2022

Minimálisan kifizetendő bérek az egyszerűsített foglalkoztatás kapcsán 2022.01.01-től:
- minimálbér ( 1 150 Ft/óra) 85%-a, azaz 978 Ft/óra, vagy
- a szakképzettséget igénylő munkakörökben garantált bérminimum (1 495 Ft/óra) 87%-a, azaz 1 301 Ft/óra.

Egyszerűsített foglalkoztatás keretében az 1000 Ft-os vagy 500 Ft-os közteher erejéig maximálisan kifizethető napi munkabér összege 2022. január 01-től: 18 400 Ft/nap/fő

HA a munkavállaló szakképzettséget NEM IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!

a munkában töltött napok száma X a minimálbér napi összege (2022.01.01-től 9 200 forint) Napi mentesített keretösszeg 11 960 Ft.
A számítást az alábbi példa szemlélteti:
Foglalkoztatás napjainak száma: 25 nap
Kapott jövedelem: 300 000 Ft (25 nap X 8 óra X 1 500 Ft)
Mentesített keretösszeg: 25 nap X 9 200 Ft= 230 000 Ft X 130% = 299 000 Ft
Az adóbevallásban szereplő összeg: 1 000 Ft (300 000 Ft - 299 000 Ft)

HA a munkavállaló szakképzettséget IGÉNYLŐ munkakörben van foglalkoztatva!

a munkában töltött napok száma X a garantált bérminimum napi összege (2022.01.01-től 11 960 forint) Napi mentesített keretösszeg 15 548 Ft.
A számítást az alábbi példa szemlélteti:
Foglalkoztatás napjainak száma: 25 nap
Kapott jövedelem: 360 000 Ft (25 nap X 8 óra X 1 800 Ft)
Mentesített keretösszeg: 25 nap X 11 960 Ft= 299 000 Ft X 130% = 388 700 Ft
Az adóbevallásban szereplő összeg: 0 Ft (300 000 Ft - 388 700 Ft)


FIGYELEM: Ha a szakképzettséget igénylő és nem igénylő munkakörben is dolgozik, akkor arányosan kell számolni a mentesített keretösszeget.

2022.01.03.


Otthonfelújítási támogatás (2022.12.31.-ig)

Tekintettel arra, hogy elég sokan kerestetek meg, hogy nehézséget okoz az otthonfelújítási támogatáshoz szükséges kérelem, illetve mellékletek kitöltése, benyújtása ezért úgy döntöttem, hogy ideiglenesen kibővítem a fő profilom. Ha segítségre van szükséged, keress bizalommal az elérhetőségeim egyikén!

Részletes tájékoztatást a támogatásról az alábbi dokumentumban olvashattok:


Megjelent a nyilatkozat a gyermeket nevelők adó-visszatérítéséhez

VISSZADO nyomtatvány

VISSZADO kitöltési útmutató

Megjelent a nyilatkozat a gyermeket nevelők adó-visszatérítéséhez

A NAV online felületén már elérhető a VISSZADO-nyilatkozat a gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséhez. A VISSZADO-nyilatkozatot 2021. december 31-ig lehet benyújtani.

A legegyszerűbb, online benyújtás

A VISSZADO-nyilatkozat a NAV honlapján az Szja-visszatérítés ablakból a nyilatkozatra kattintva (https://szjavissza.hu), ügyfélkapus azonosítással érhető el az Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás (ONYA) felületén (https://onya.nav.gov.hu/#!/login). A nyilatkozat kitöltéséhez az Új nyomtatvány/bejelentés, majd az Szja-visszatérítés csempére kell kattintani.

A mobiltelefonnal, tablettel is kitölthető VISSZADO-nyilatkozaton online

 • megadhatja az adó-visszatérítés kiutalásához szükséges adatait: bankszámlaszámát vagy postacímét, ahová kéri az utalást,
 • ellenőrizheti, hogy az adó-visszatérítéshez kapcsolódóan a NAV mely adatait ismeri,
 • nyilatkozhat arról, hogy Ön jogosult az adó-visszatérítésre.

A VISSZADO-nyilatkozatot a NAV előre kitölti a rendelkezésére álló adatokkal. A családi pótlékot folyósító szerv adatszolgáltatását követően, várhatóan november második hetétől az utalási adatokat is betölti a NAV, ezt érdemes megvárniuk azoknak, akiknek családi pótlékot folyósítanak. Ha a NAV által ismert adatok teljes körűek, akkor a nyilatkozat benyújtására nincs szükség.

Benyújtás papíron és az ÁNYK-val

A VISSZADO-nyilatkozat nemcsak online, hanem papíron is kitölthető, postán és személyesen is benyújtható. A nyilatkozatra használható az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is. A papíros beküldéshez a nyomtatvány letölthető és kinyomtatható a NAV honlapjáról vagy elérhető a NAV ügyfélszolgálatain.

A benyújtási határidő elmulasztása

A NAV nem utal 2022. február 15-éig kedvezményelőleget, ha nem ismeri az utaláshoz szükséges adatokat azért, mert valaki elmulasztja a nyilatkozatát benyújtani az év végéig. Ilyenkor a visszatérítéshez való jog a 21SZJA adóbevallásában érvényesíthető 2022. május 20-áig.

VISSZADO-nyomtatvány: 2021. december 31-ig nyilatkozhat az adó-visszatérítéshez

Mire szolgál a VISSZADO?

A VISSZADO benyújtásával lehet nyilatkozni

- a jogosultságról az adó-visszatérítésre,

- a kiutaláshoz szükséges adatokról (belföldi bankszámlaszám vagy postai cím).

A NAV 2022. február 15-éig kiutalja az adó-visszatérítést annak, akinek megállapítható a jogosultsága a NAV adatai alapján.


Ki jogosult adó-visszatérítésre?

Az, aki 2021 bármely napján családi kedvezményre jogosult és 2021-ben összevont adóalapba tartozó vagy ekho szerint adózó jövedelmet szerzett vagy bejelentett kisadózó.

Összevont adóalapba tartozó jövedelmek például:

- munkabér,

- költségtérítés,

- ingatlanbérbeadás jövedelme,

- az egyéni vállalkozásból vagy őstermelőként szerzett jövedelem


Kinek nem kell nyilatkoznia?

Aki családi pótlékot kap, nem kell nyilatkoznia, mert az ellátást folyósító szervtől a NAV megkapja a kiutaláshoz szükséges adatokat. Ilyenkor az adó-visszatérítést a NAV arra a postai címre vagy bankszámlaszámra fizeti ki, ahova a családi pótlék érkezik.


Kinek kell nyilatkoznia?

Azoknak, akiknek az adatai nem állnak teljes körűen a NAV rendelkezésére ahhoz, hogy 2022. február 15-ig megkaphassák az adó-visszatérítést.

Így tehát nyilatkoznia kell annak, aki:

 • családi pótlékra jogosult, de azt nem ő kapja, és ezért nem áll a NAV rendelkezésére a kiutaláshoz szükséges postai utalási cím vagy belföldi fizetési számlaszám.
 • magzat után jogosult várandós nő, vagy vele közös háztartásban élő házastársa. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
 • aki rokkantsági járadékban részesül, és év közben ő vagy a vele közös háztartásban élő hozzátartozója érvényesíti a családi kedvezményt. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
 • kisadózóként bejelentett magánszemély, és nem kap családi pótlékot. A NAV az ő, kiutaláshoz szükséges adataikat nem ismeri.
 • máshova kéri az adó-visszatérítés kiutalását, mint ahová a családi pótlékot kapja.


Miről lehet nyilatkozni?

A VISSZADO-n a magánszemély nyilatkozhat

 • a családi kedvezményre jogosító gyermekek adatairól[1], azaz azoknak a gyermekeknek az adatairól, aki után családi pótlékra jogosult,
 • a várandósság tényéről, ha a családi kedvezményre magzat után jogosult,
 • a jogosultság jogcíméről, azaz arról, hogy a családi kedvezmény
  • gyermek után,
  • magzat után,
  • rokkantsági járadékban részesülőként,
  • családi pótlékra saját maga után jogosultként

illeti meg.

 • a családi kedvezményre jogosult másik fél (házastárs, közjegyzői nyilvántartásban szereplő élettárs vagy bejegyzett élettárs) adatairól,
 • az adó-visszatérítés kiutalásának teljesítéséhez szükséges adatról (belföldi fizetési számlaszám vagy postai utalási cím. A kettő közül csak az egyiket kell beírni).

A nyilatkozaton a visszatérítés alapjául szolgáló jövedelemről nem lehet nyilatkozni.


Meddig lehet nyilatkozni?

A VISSZADO-t 2021. december 31-ig lehet beküldeni.


Hogyan lehet benyújtani a VISSZADO-nyilatkozatot?

 • A legegyszerűbb, online benyújtás

A NAV által ismert adatokkal előre kitöltött VISSZADO a NAV honlapján az Szja-visszatérítés rovatból (https://szjavissza.hu), a Nyilatkozat gombra kattintva, ügyfélkapus azonosítással érhető el.

A nyilatkozat kitöltéséhez az Új nyomtatvány/bejelentés, majd az Adó-visszatérítés csempére kell kattintani.

November közepétől a NAV előre kitölti az utalási adatokat is, ha azok a családi pótlék adatokból a rendelkezésére állnak. Ezeket az adatokat ellenőrizni kell, és ha azok változtak vagy nem teljes körűek, a nyilatkozatot okvetlenül be kell küldeni.

Ha a NAV által ismert adatok teljes körűek, akkor a nyilatkozat benyújtására nincs szükség.

 • Benyújtás papíron és az ÁNYK-val

A VISSZADO papíron is kitölthető, postán és személyesen is benyújtható. A VISSZADO letölthető és kinyomtatható a NAV honlapjáról vagy elérhető a NAV ügyfélszolgálatain.

A kitöltéshez és beküldéshez használható az Általános Nyomtatványkitöltő Keretprogram (ÁNYK) is.


Mivel jár a benyújtási határidő elmulasztása?

A NAV nem utalja ki az adó-visszatérítést előlegként 2022. február 15-ig, ha a magánszemély az év végéig nem nyilatkozik, és ezért a NAV nem ismeri a kiutaláshoz szükséges adatokat. Ilyenkor a jogosult a 21SZJA adóbevallásában igényelheti az adó-visszatérítést 2022. május 20-ig.

Az adó-visszatérítésről további információt tartalmaznak honlapunk tájékoztatói:

https://szjavissza.hu

[1] A családi kedvezmény szabályai részletesen: nav.gov.hu, 73. információs füzet.


Adóváltozások, minimálbér és garantált bérminimum 2022. év (TERVEZET)

2021.10.28.

Tisztelt Ügyfeleink! Tisztelt Olvasóink!

Az Országgyűlés 2021.06.08-án elfogadta a jövő évtől hatályos adóváltozásokat, amelyeket az alábbiakban foglalunk össze. Emellett a kormány több a 2021-es évre vonatkozó adózási egyszerűsítést is kihirdetett.

Jelenleg még csak tervek vannak, de nagyon úgy tűnik, hogy a 200.000 forintos minimálbér meglesz, és még a 260.000 forintos garantált bérminimumon tárgyalnak, továbbá a kompenzáción. Várhatóan november közepén lesz végleges megállapodás!

Mennyi lesz a minimálbér 2022-ben?

A minimálbér 2022-ben várhatóan bruttó 200.000 forint lesz. Még a közlönyben nem jött ki, csak a sajtóból hallhattunk róla.

Mennyi lesz a garantált bérminimum 2022-ben?

A garantált bérminimum 2022-ben várhatóan bruttó 260.000 forint körül lesz, de erről még nincs végleges megállapodás.

Javaslat már van a kompenzációra. Eltörlik a 1,5%-os szakképzési hozzájárulást és a 15,5%-os szocho 13%-ra fog csökkenni.

Várhatóan november közepén lesz megállapodás.

Mi a különbség a minimálbér és a garantált bérminimum között?

Minimálbér

A törvény meghatározza, hogy napi 8 órás munka után mennyi a minimum, amit fizetni kell a dolgozónak.

Minimálbér annak adható, aki nem szakképzett munkát végez. Ez jellemzően a 9-es FEOR-ba tartozó munkakörök. Akkor is adható minimálbér, ha pl. valakinek 3 diplomája van, de éppen olyan tevékenységet végez, ami nem kötött szakképzettséghez pl. rakodó. Tehát nem azt kell nézni, hogy milyen végzettsége van a dolgozónak, hanem hogy milyen munkakört tölt be.

De ha csak ügyvezető vagy egy cégben és más szakmai munkát nem végzel, akkor ügyvezetőként elég a minimálbér is.

A minimálbér azt jelenti, hogy munkaviszonyban legalább ennyit kell adni a dolgozónak.

Részmunkaidőben természetesen időarányosan kell számolni.

Garantált bérminimum

Ez a "szakképzett minimálbér". Annak a dolgozónak kell adni, aki szakképzettséghez kötött munkát végez. Az egyéni vállalkozók jellemzően valamilyen szakképzettséghez kötött tevékenységet végeznek, tehát nekik ezzel kell számolni.

Bruttó bér, nettó bér

Először is induljunk ki a bruttó bérből, ami lehet a minimálbér vagy a garantált bérminimum és munkaviszony esetén beszélünk róla.

Ebből kell levonni a

 • 15%-os szja-t
 • 18,5%-os tb járulékot.

Ezt le kell vonni a dolgozótól, el kell utalni a NAV-nak és a maradékot kell kifizetni nettó bérként a dolgozónak.

De ezzel még nincs vége. A munkáltatónak további fizetési kötelezettsége van a bruttó bér után, ilyen a

 • 15,5%-os szociális hozzájárulási adó (jelenleg)
 • és a 1,5%-os szakképzési hozzájárulás (jelenleg).

Egészségügyi szolgáltatási járulék

2022. január 1-től az egészségügyi szolgáltatási járulék havi összege 8.400 ft lesz (napi 280 ft).

Személyi jövedelemadó

2022-től jobban megéri átalányadózást választani, hiszen az eddigi általános 15 milliós bevételi értékhatárral szemben a mindenkori éves minimálbér tízszereséig lesz alkalmazható az átalányadó (2021-es minimálbérrel számolva ez 20.088.000 Ft). Kiskereskedelmi tevékenység esetében 100 millió helyett az éves minimálbér ötvenszerese a bevételi korlát (2021-es minimálbérrel számolva ez 100.440.000 Ft). A bevételi korlátot az eddigi szabályok szerint, az adóévet megelőző év alapján kell vizsgálni.

Az egyéni vállalkozó átalányadózó

 • bármely tevékenység esetében 40%-os,
 • a törvényben tételesen meghatározott tevékenységek (pl. építőipari szolgáltatás, fényképészet, taxis személyszállítás, fodrász) esetében 80%-os
 • kiskereskedelmi tevékenység esetében és mezőgazdasági őstermelő esetében 90%-os

költséghányadot alkalmazhat.

Az átalányadózást választó egyéni vállalkozó jövedelme adómentes az éves minimálbér felét meg nem haladó részig.

További változás, hogy 2022-től adómentes a kifizető által biztosított kizárólag emberi erővel hajtott vagy legfeljebb 300 W teljesítményű elektromos motorral segített kerékpár magáncélú használata a személyi jövedelemadóban.

Magánszemély - villamos energiáról szóló törvény szerinti aktív felhasználóként, vagy energiaközösség tagjaként - villamos energia értékesítésből származó bevétele évi 12000 kWh energia mennyiségig szintén adómentes bevétel.

A koronavírus járvány következtében elhunytak hozzátartozóit segítő, a köztársasági elnök által létrehozott alapítványtól származó juttatás is adómentes bevételnek minősül.

Változik a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelem adózása is. A legfontosabb tudnivalókat korábbi hírlevelünkben foglaltuk össze.

25 év alattiak szja mentessége

Nemcsak a normál munkaviszonyra, de a diákmunkára és a gyakornoki állásokra is vonatkozik a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-kedvezménye, a nyugdíjprémiumot pedig az árvaellátásban részesülők is megkapják.

Azokra a 25 év alattiakra is vonatkozik az szja-kedvezmény, akik a felsőoktatásban tanulnak, ha van jövedelmük vagy fizetésük. Nekik jövőre már egyáltalán nem kell személyi jövedelemadót fizetni.

Szakképzési hozzájárulás, szociális hozzájárulási adó

2022. január 1-től megszűnik a szakképzési hozzájárulás a javaslat szerint, de még törvényben nem jött ki.

A 2022. évi költségvetési törvényjavaslat megszünteti a munkáltatókat terhelő, a bérjövedelmek után fizetendő 1,5%-os szakképzési hozzájárulást.

A szakképzés kifutó rendszerében a kifizetőnek nem kell szociális hozzájárulási adót fizetnie sem a szakképzési munkaszerződés, sem a tanulószerződés alapján a tanulóknak kifizetett jövedelem után.

A saját jogú nyugdíjas személy csak az egyéb jövedelmei és a külön adózó (pl. tőkejövedelmek) után köteles szociális hozzájárulási adót fizetni, kereső tevékenységből származó jövedelme így mentes mind a társadalombiztosítási járulék, mind a szociális hozzájárulási adó alól.

13%-ra csökken a szocho 2022. január 1-től, de ez még csak javaslat, várhatóan november közepére lesz végleges szám.

Szakirányú oktatás és duális képzés adókedvezménye

2022. január 1-jétől ­- a szakképzési hozzájárulás kivezetésével ­- a tanulókkal, hallgatókkal szakképzési munkaszerződést, illetve hallgatói munkaszerződést kötő munkáltatók számára a jogszabály a jövőben a szociális hozzájárulási adóból biztosítja a korábban a szakképzési hozzájárulási kötelezettségből érvényesíthető kedvezményeket. A fizetendő szociális hozzájárulási adót meghaladó, illetve a szociális hozzájárulási adó fizetésére törvény alapján nem köteles adóalanyok az adókedvezményt visszaigénylés keretében érvényesíthetik.

Társasági adó

Szűkül azon adóalanyok köre, melyek a csoportos társasági adóalanyiságot választhatják: 2022-től már nem lehet a csoportos társasági adó alanya a nonprofit gazdasági társaság, a szociális szövetkezet, a közérdekű nyugdíjas szövetkezet és az iskolaszövetkezet.

Az adózás előtti eredményt csökkentő jogcímek közé 2022-től bekerül a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványnak adott eszköz, juttatás könyv szerinti értékének 20 százaléka, mely alapítói vagy csatlakozói vagyonrendelés esetén 40%. Ha a juttatás közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványi vagy egyházi fenntartásban lévő egyetem, illetve annak fenntartója részére történik felsőoktatási támogatási megállapodás keretében, az adózás előtti eredményt csökkenti a juttatás 300%-a. A kedvezmény érvényesítéséhez továbbra is szükség van a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány igazolására. Az adózás előtti eredmény csökkentő jogcímen felül a juttatott eszköz könyv szerinti értéke és az elszámolt áfa vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül.

Kapcsolódva a személyi jövedelemadóban érvényesíthető kedvezményhez, vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül a munkaviszonyban álló magánszemélynek, vagy hozzátartozójának biztosított maximum 300 W teljesítményű elektromos vagy emberi erővel hajtott hagyományos kerékpár.

Általános forgalmi adó

2022-től már lehetőség lesz az adó elévülését követően is, az ok bekövetkezését követő 1 éven belül arra, hogy az adóalany az adóhatóságtól kérelmezze az eladó részére tévesen megfizetett általános forgalmi adó visszafizetését. (Az eddigiekben csak az elévülést megelőző 6 hónapon belül volt lehetőség a kérelem beadására.)

A behajthatatlan követelések áfáját is lehetőség lesz az elévülést követően, az ok bekövetkezésétől számított egy éven belül kérvényezni. További egyszerűsítő rendelkezés, hogy a behajthatatlan követelések áfájának visszatérítéséhez számos korábbi feltételt már nem kell vizsgálni.

Az Egyesült Királyságban letelepedett áfa alanyoknak új megállapodás értelmében viszonosság keretében lesz lehetőségük a magyarországi áfa visszatéríttetésére, mely tisztázza a Brexitet követő magyar-brit áfa-visszatérítési eljárások körül kialakult bizonytalanságot. Tekintettel arra, hogy Észak-Írországra továbbra is az Európai Unió joga alkalmazandó, az ottani adaóalanyok uniós szabályok alapján kérelmezhetik a korábban megfizetett magyar áfa visszatérítését. A visszaigénylésre a Brexitet követően már 2021 januárjától lehetőség van.

Helyi adók

A jogalkotó mentesíti az egészségügyi közszolgálat teljesítése során eltöltött vendégéjszaka kapcsán felmerülő idegenforgalmi adó megfizetését.

Iparűzési adónál várható a felező 2022-ben is, de még nincs róla törvény.

Ágazati különadók

2022-től megszűnik a kockázati tőkealap-kezelők, a tőzsde, az árutőzsdei szolgáltatók pénzügyi szervezetek különadó kötelezettsége.

Az energiaellátók jövedelemadójában nem kell megnövelni az adóalapot a vagyonkezelő alapítványoknak kifizetett juttatásokkal. A negatív jövedelemadó-alap elhatárolható és a keletkezést követően felhasználható a pozitív adóalap csökkentésére, első alkalommal a 2020. adóévi negatív adóalap elhatárolására lesz lehetősége az energiaellátóknak.

Adózás rendje, adóeljárási szabályok

A székhelyszolgáltatók szigorúbb szabályok alapján végezhetik tevékenységüket. Székhelyszolgáltató igénybevételének bejelentése esetén az adóhatóság megvizsgálja, hogy a székhelyszolgáltató szerepel-e a székhelyszolgáltatók nyilvántartásában. Ha a megjelölt személy nem szerepel a nyilvántartásában, az adóhatóság 15 napos határidő tűzésével az felhívja az adózót, hogy megfelelő székhelyet jelentsen be, ellenkező esetben az adószám törlésre kerül.

Az adózás rendjéről szóló törvény pontosítja a késedelemi pótlék és az önellenőrzési pótlék számítás szabályait. A késedelmi és önellenőrzési pótlék napi mértékét három tizedesjegy pontossággal kell megállapítani.

A cégautóadót és a belföldi gépjárművek adóját társaságoknak és természetes személyeknek is kerekítés nélkül forintban kell megfizetniük.

További fizetési kedvezmények a veszélyhelyzettel kapcsolatban, 2021-ben

2021. december 31-ig hat havi pótlékmentes fizetési halasztás vagy legfeljebb tizenkét havi pótlékmentes részletfizetés kérhető az adóhatóságtól, egy alkalommal, a legfeljebb 5 millió forint összegű adóra.

Fizetési nehézség esetén adómérséklés is kérvényezhető, egyetlen alkalommal, legfeljebb húsz százalékkal, de ötmillió forintot meg nem haladó mértékben, kizárólag egy adónem tekintetében. Mindkét fenti esetnél a kérelemben valószínűsíteni kell, hogy a fizetési nehézség a veszélyhelyzetre vezethető vissza.

A turizmusfejlesztési hozzájárulást nem kell megfizetni a 2021. január 1. és 2021. december 31. közötti időszakra.

A Kormány 2021. év végéig meghosszabbította a béren kívüli és egyes meghatározott juttatásokkal kapcsolatos kedvező szabályokat.

Kérdések esetén szívesen állunk rendelkezésükre.

Üdvözlettel:

Csirincsikné Donkó Beáta

DB Kontír Könyvelőiroda

Felhasznált források:

https://www.vallalkozas-okosan.hu/adovaltozasok_2022

https://abt.hu/hu/adovaltozasok-2021-2022/


Gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítése NAV tájékoztató


Gyermeket nevelő magánszemélyek adóvisszatérítése 

NAV: kérdések és válaszok a gyermeket nevelők adó-visszatérítésével kapcsolatban

Forrás: www.adozona.hu

2021.10.06., 10:20 Frissítve: ma, 09:55

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) a gyermeket nevelőknek járó adó-visszatérítéssel kapcsolatban tájékoztatót tett közzé, illetve leggyakoribb kérdésekre adott választ honlapján.

Kiknek jár a visszatérítés?

A visszatérítés a családi kedvezményre jogosultaknak jár:

 • a gyermekük után családi pótlékra jogosultaknak, tehát a kedvezmény a gyermeket közösen nevelő szülők közül mindkettőt megilleti,
 • a családi kedvezményre magzat után, a várandósság 91. napjától jogosultaknak, és a várandós nő házastársának is.

Azok a szülők, akik 2021-ben közös háztartásban nevelik gyermeküket, családi pótlékra jogosultként igénybe vehetik a visszatérítést, függetlenül attól, hogy házasságban élnek, vagy élettársak. A visszatérítés az élettársnak is jár, aki a szülővel és annak gyermekével együtt él, ha a gyermek után ő is jogosult a családi pótlékra.
Mekkora összeget jelent a visszatérítés?
A visszafizetés felső határa a 2020 december havi adatok alapján számolt éves átlagbér adótartalma, azaz 15 százaléka. Az szja és az ekho szerint adózó szülőknek külön-külön, legfeljebb 809 ezer forintot térít vissza az állam. A gyermeket nevelő katás vállalkozók a 2021-es tételes adójuk egynegyedét kaphatják vissza.
Hogy vehető igénybe a visszatérítés?

1. Automatikusan

Nincs teendőjük azoknak, akik jogosultak a visszatérítésre és

 • a 2021-ben megszerzett jövedelmükre vonatkozó adatok a munkáltatótól/kifizetőtől és
 • a kiutaláshoz szükséges belföldi bankszámlaszám vagy postai cím a családi pótlék folyósítási adatokból

a NAV rendelkezésére áll. A NAV számukra 2022. február 15-éig automatikusan utalja a visszatértést.
2. Nyilatkozat benyújtásával
A katások és azok, akiknek a kiutaláshoz szükséges adatait nem ismeri a NAV, 2021. december 31-ig nyilatkozatot tehetnek. Ha határidőben nyilatkoznak, 2022. február 15-éig ők is megkapják a visszatérítést.
Aki határidőben nem nyilatkozik, a visszatérítést a személyijövedelemadó-bevallásban érvényesítheti.
A nyilatkozatot a "VISSZADO" nyomtatványon 2021. október 31-étől december 31-éig lehet elektronikus úton vagy papíron megtenni.
3. Adóbevallásban

Azoknak a jogosultaknak, akiknek a jövedelméről a NAV-nak nincs információja, például az egyéni vállalkozói, őstermelői jövedelmet szerző szülőknek és azoknak, akik az összevont adóalapba tartozó jövedelmük után maguk fizetik az szja-t, automatikusan nem utal a NAV, ők önállóan elkészített bevallásukban igényelhetik a visszatérítést.
Miből derül ki, hogyan számolta ki a NAV a visszatérítést?
A NAV a visszatérítést 2022. február 15-éig kiutalja és azt az érintettek bevallási tervezetében feltünteti, így követhető a számítás.
Részletes információk
A gyermeket nevelő magánszemélyek adó-visszatérítéséről szóló kormányrendelet alapján részletezett szabályokat és a teendőkre vonatkozó tájékoztatást elolvashatja a NAV honlapjának szja-visszatérítés rovatában (https://nav.gov.hu/nav/ado/szja/szja_visszaterites/szja_visszaterites20211001.html#gyik ), illetve az Adózóna "Gyermeket nevelőknek járó adó-visszatérítés: mutatjuk a részleteket" című cikkében.


Szociális hozzájárulási adó

Változik a vállalkozók után fizetendő szocho alapja

2021. július 1-jétől a középfokú végzettséget nem igénylő tevékenységet végző vállalkozók szociális hozzájárulási adójának (szocho) alapját legalább a tárgyhónap első napján érvényes minimálbér összege alapján kell kiszámolni.[1] Korábban a szochoalap megállapításakor ezeknél a vállalkozóknál a tárgyév első napán érvényes minimálbért kellett figyelembe venni. [2]

Nincs változás, ha a társas vállalkozó főtevékenysége vagy az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége legalább középfokú iskolai végzettséget, illetve középfokú szakképzettséget igényel. Ekkor minimálbér alatt - ahogyan eddig is - a tárgyhónap első napján, a teljes munkaidőre érvényes garantált bérminimum havi összegét kell érteni.

Ha azonban a társas vállalkozó főtevékenysége, az egyéni vállalkozó személyesen végzett főtevékenysége nem igényel középfokú iskolai végzettséget, középfokú szakképzettséget, akkor az új szabályok szerint a minimálbéren a tárgyhónap első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér havi összegét, azaz jelenleg 167 400 forintot kell érteni, szemben a korábbi 161 000 forinttal, ami az év első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér volt.

[1] Az egyes adótörvények módosításáról szóló 2021. évi LXIX. törvény 88. § g) pontja szerint. Hatályos: 2021. június 10-től.

[2] A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (Szocho tv.) minimálbér-fogalmának változása miatt (Szocho tv. 34. § 11. pontja).

Forrás: www.nav.gov.hu


Kötelező bérminimumok (2021.02.01.-től)

Minimálbér

Havibér teljes munkaidőben            167 400 Ft

Hetibér                                                 38 490 Ft

Napibér                                                  7 700 Ft

Órabér                                                       963 Ft

Garantált bérminimum

Havibér teljes munkaidőben             219 000 Ft

Hetibér                                                 50 350 Ft

Napibér                                                 10 070 Ft

Órabér                                                     1 259 Ft


Egyszerűsített foglalkoztatás (2021.02.01.-től)

Minimálisan kifizetendő bérek:

- Szakképzettséget nem igénylő munkakörök esetén: a minimálbér (963 Ft) 85%-a, azaz 819 Ft/óra

- Szakképzettséget igénylő munkakörök esetén: a garantált bérminimum (1 259 Ft) 87%-a, azaz 1 095 Ft/óra